BHV Plan

Elke werkgever dient schriftelijk vast te leggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd binnen het bedrijf en welke maatregelen in dit kader zijn genomen. Deze informatie vormt gezamenlijk het bedrijfshulpverleningsplan, kortweg bekend als het BHV-plan.

Het BHV-plan geeft een gedetailleerde beschrijving van de BHV-organisatie, de gevolgde BHV-opleidingen door de bedrijfshulpverleners en de manier waarop de bekwaamheid wordt gewaarborgd. Het omvat tevens informatie over de benodigde hulpmaterialen, vluchtroutetekeningen, instructiekaarten, het BHV-ontruimingsplan en een registratie van incidenten.

Dit plan biedt een grondige inzage in de structuur en uitvoering van de BHV, waarbij aandacht wordt besteed aan de opleidingen van de betrokkenen, de garantie van hun vaardigheden, de beschikbare hulpmiddelen, evacuatieplannen, instructiekaarten en een gedetailleerde logboekregistratie van incidenten.