Ontruimingsplan


Bent u op de hoogte van de vereiste stappen bij een noodgeval in uw bedrijf? Het is van cruciaal belang dat uw organisatie beschikt over een doeltreffend evacuatieplan. Hierdoor kan elke medewerker helder begrijpen welke handelingen er van hen verwacht worden tijdens een calamiteit. Het evacuatieplan voorziet in een gedetailleerde beschrijving van de evacuatieprocedure en de benodigde voorzieningen.

Voor gebouwen waar een brandmeld- of ontruimingsinstallatie verplicht is, zoals kantoren, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen, warenhuizen en fabrieken, is het hebben van een evacuatieplan noodzakelijk. Zelfs voor bedrijven die niet expliciet bekend zijn met deze wettelijke verplichting, blijft een evacuatieplan van groot belang. Het is immers van vitaal belang om te weten hoe te handelen in noodsituaties.

Na gezamenlijke opstelling van dit evacuatieplan ontvangt u zowel een digitale versie als een hardcopy.