Risico Inventarisatie en Evaluatie

Het waarborgen van een veilige werkomgeving, zoals voorgeschreven door de ARBO-wet, is een essentiële verantwoordelijkheid. Om de vraag te beantwoorden over de risico’s waaraan uw medewerkers worden blootgesteld, is een grondige analyse nodig die verder reikt dan individuele machines. Het gehele bedrijfsproces moet worden onderzocht.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vormen een krachtig instrument in dit proces. Door middel van een RI&E, gekoppeld aan een plan van aanpak, kunnen diverse risico’s in kaart worden gebracht. Door waarden toe te kennen aan deze risico’s, wordt snel duidelijk welke het meest urgent zijn en directe actie vereisen. Potentiële risico’s kunnen variëren van de kans op RSI tot gehoorschade, en het plan van aanpak moet maatregelen bevatten om deze risico’s te minimaliseren. De Arbeidshygiënische strategie geeft hierbij de richtlijn: eerst bronmaatregelen nemen en indien nodig persoonlijke bescherming als sluitstuk overwegen.

Het opstellen van een RI&E is geen eenvoudige taak en vereist vaak samenwerking met medewerkers. Als u vragen heeft over het opstellen van een RI&E of het maken van een plan van aanpak, aarzel niet om contact met ons op te nemen.