VCA: Veiligheid voorop!

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes voor veilig en gezond werken.

Is VCA verplicht?

Nee, een VCA-certificaat is niet wettelijk verplicht, maar steeds meer opdrachtgevers, zoals aannemers en bouwbedrijven, eisen het. Daarnaast helpt VCA bedrijven te voldoen aan de veiligheidseisen van de Arbowet.

Hoe lang is VCA geldig?

  • VCA Basis en VCA VOL certificaten zijn 10 jaar geldig.
  • Voor VCA Petrochemie is er een herhalingscursus na 5 jaar.

Verschil tussen VCA Basis en VCA VOL:

  • VCA Basis: Voor operationele medewerkers.
  • VCA VOL:¬†Operationeel leidinggevenden en zzp’ers die als onderaannemer bij een VCA-gecertificeerd bedrijf werken.

Onze VCA cursussen:

  • Duren 1 dag.
  • Zijn te volgen door heel Nederland.
  • Het behaalde certificaat laat zien dat u veilig werkt en oog heeft voor gezondheid en milieu.
  • Ter voorbereiding krijgt u een boek opgestuurd.

Neem contact met ons op voor een VCA cursus.