Blusmiddelen

Rookmelders waarschuwen ons tijdig voor gevaarlijke situaties. Het beschikbaar hebben van blusmiddelen is essentieel om snel en doeltreffend te reageren in geval van brand. Wij bieden een divers assortiment betrouwbare blusmiddelen aan.

Levering, installatie en keuring van blusmiddelen.

Wij adviseren graag over geschikte blusmiddelen voor diverse situaties en ruimtes. We kunnen de blusmiddelen leveren en installeren door heel Nederland. Onze service omvat tevens de jaarlijkse keuring volgens de REOB-certificering, zodat u te allen tijde beschikt over goed functionerende blusmiddelen voor het geval dat het nodig is.

Schuimblusser vet 6 liter: bescherm je keuken!

Deze blusser heeft brandklasse A, B en F. Het chemische blusmiddel vermengt zich met het vet en maakt een niet brandbare substantie van. Een aanwinst voor horeca, keuken, voedingsindustrie..

Neem contact met ons op voor meer informatie over blusmiddelen.